Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.,
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu sondażowym dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wypełnienie ankiety zajmie od 3 do 5 minut. Państwa opinie są dla nas bardzo cenne i pozwolą na ulepszenie oraz dalszy rozwój aplikacji.

Pełna treść artykułu oraz wejście do programu znajduje się pod linkami po kliknięciu na poniższe obrazki:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – gramy dla „wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Zaczynamy w niedzielę 14 stycznia 2018 roku o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

12 stycznia 2018 roku. 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków. Gminny Ośrodek Kultury Stary Targ start godzina 16:00.

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stary Targ. Startujemy już o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu, w programie: występy dzieci i młodzieży, pokazy OSP Stary Targ, występ zespołu GAZ-55, licytacje, loteria fantowa. Zapraszamy do bufetu gastronomicznego.

W programie: licytacje, kawiarenka, występy artystyczne i inne niespodzianki!!!

Strona internetowa:

https://www.wosp.org.pl/final/26-final

Przyjdź zrób, dobry uczynek, nie żałuj kasy na dobry cel, czekamy na Ciebie.

O godzinie 20:00 Światełko Do Nieba !!!

 

Przypominamy o możliwości przekazania jednego procenta podatku za rok 2017 na Organizacje Pożytku Publicznego.

W celu przekazania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego za zeszły rok należy wpisać w zeznaniu podatkowym za rok 2017 w odpowiednim miejscu odpowiedni KRS. Pełna lista takich OPP znajduje się pod adresem internetowym:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

oraz więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://poradnik.ngo.pl/jeden-procent

Zapraszamy do przekazania 1% procenta podatku dla małego Dominika który jest prawnuczkiem Pani Szmiłyk.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Stary Targ składam życzenia radości i spokoju. Niech czas spędzony w gronie Rodziny i przyjaciół przy wigilijnym stole i wspólnie śpiewanych kolędach, wypełniony będzie ciepłem i miłością. Niech refleksja nad cudem jaki wydarzył się przed dwoma tysiącami lat w Betlejem przyniesie nadzieję aby nadchodzący Nowy Rok 2018 był czasem spełnionych oczekiwań i planów a każdy dzień obdarzał pogodą ducha.

Administrator strony www.gminastarytarg.pl .

MAMMOGRAFIA -Zbadaj się i zyskaj spokój.

LUXMED DIAGNOSTYKA oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego  Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Stary Targ dnia 8 grudnia 2017 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy Urzędzie Gminy ulica Główna 20.

Zarejestruj się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, sobota w godzinach od 9:00 do 15:00.

Telefon 58 666 24 44 lub on-line: www.mammo.pl

Program zajęć dla Dzieci i Młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu.

PROGRAM ZAJĘĆ – GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU

Zajęcia plastyczne – poniedziałek od godz. 12:30.

Zajęcia muzyczne i wokalne – wtorek od godz. 16:00

Zajęcia taneczne – czwartek od godz. 15:30

 

Kawiarenka internetowa od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do 18:00, sobota od 9:00 do 12:00.

Jeden raz w miesiącu spotkania „Muzyczny Maxin” piosenki, pląsy i zabawy interaktywne (ostatni piątek miesiąca).

Ogłoszenia zamieszczone w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

Dnia 3 grudnia 2017 roku po Mszy Św. o godz. 11:00 w kościele w Starym Targu odbędzie się spotkanie z Mikołajem dla wszystkich dzieci z sołectwa Stary Targ, Nowy Targ, Tropy Sztumskie, Kątki.

Przyjdź ! Mikołaj będzie na ciebie czekał !

Organizatorzy: Caritas Stary Targ, Urząd Gminy Stary Targ, GOK Stary Targ, Sołectwa.

 

 

 

Studio Teatralne Krak-Art z okazji Mikołajek serdecznie zaprasza na spektakl pt. Kaczka Cudaczka dla Wszystkich Dzieci który odbędzie się dnia 7 XII o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.